کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها مدیرکل - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به‌مناسبت روز بین‌المللی سوادآموزی- 8 سپتامبر 2017

فناوری‌‌های دیجیتال بر تمام عرصه‌های زندگی ما سایه افکنده‌ است و به‌طور اساسی شیوۀ زندگی، کار، یادگیری و اجتماعی‌شدن ما

Read more
Web Analytics