کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها علوم اجتماعی - صفحه 2 از 2 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

ملاقات نماینده شرکت هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی ایران (هما) با مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران

سید رامتین باقری، سرپرست اداره کل حوزه مدیریت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، سه‌شنبه 24 مرداد 96 با مدیرگروه علوم اجتماعی

Read more
Web Analytics