کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها گزارش ها - صفحه 2 از 5 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش نهایی بزرگداشت روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات 11 مهر ماه 1395 تهران، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

به دنبال تعیین روز 28 سپتامبر (7 مهرماه) به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات توسط کنفرانس عمومی یونسکو

Read more

پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال در تاریخ 18 مردادماه 1395 در تهران برگزار شد

پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با مشارکت کمیسیون ملی

Read more

گزارش مراسم افتتاح “کرسی یونسکو با عنوان “معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام‌العمر همراه با میزگرد تخصصی-15 شهریور 1394، تهران، دانشگاه فرهنگیان

مراسم افتتاح کرسی یونسکو با عنوان “معلمان به‌ مثابه یادگیرندگان مادام‌العمر” و میزگرد تخصصی”تبیین مفهوم معلم به عنوان یادگیرنده مادام‌العمر”

Read more

گزارش برگزاری سمینار ملی پژوهش در زمینه کاربرد فناوری‌های جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در فرآیندهای یاددهی- یادگیری/ 6 اسفند ماه 1393

“سمینار ملی پژوهش در زمینه کاربرد فناوری‌های جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در فرآیندهای یاددهی- یادگیری” با همکاری کمیسیون

Read more
Web Analytics