گزارش برگزاری کنگره سه روزه بین المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش یوسرن (USERN) در تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نخستین همایش شبکه جهانی آموزش و پژوهش ‘USERN’ از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۵ با حضور جمعی از دانشمندان

Read more

گزارش نهایی بزرگداشت روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۵ تهران، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

به دنبال تعیین روز ۲۸ سپتامبر (۷ مهرماه) به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات توسط کنفرانس عمومی یونسکو

Read more

پانل یونسکو با عنوان ” آموزش فنی و حرفه‌ای در یونسکو با تاکید بر اهداف آموزش ۲۰۳۰″ در پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال، در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ برگزار شد

پانل یونسکو با عنوان” آموزش فنی و حرفه‌ای در یونسکو با تاکید بر اهداف آموزش ۲۰۳۰″ با حضور جمعی از

Read more
Web Analytics