متن کامل مصاحبه خبری دکتر سعداله نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران، با ایسنا در زمینه اهداف اصلی چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ در ایران و به مناسبت رونمایی از چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ (۱۳ دی ۱۳۹۵)

دکتر نصیری قیداری، پس از درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و آرزوی توفیق برای ملت آگاه و

ادامه

گفت‌و گوی دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با عصر ملت:سیاست یونسکو در جهان مبتنی بر تشویق است نه اجبار

برگرفته از عصرملّت   سعدالله نصیری قیداری، استاد تمام رشتۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، از چهره های سرشناس علمی کشور و

ادامه

یونسکو : نماد مقابله با تکسونگری قدرتهای انحصار طلب جهانی تحلیلی بر تصویب قطعنامه اخیر یونسکو علیه رژیم اشغالگر اسراییل : دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران

رفتار سنجیده و امید بخش سازمان جهانی یونسکو در تصویب پیش نویس دو قطعنامه مهم و تاریخی با  عنوان ”

ادامه