کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه 2 از 114

فرم نظرسنجی نشریه پیام یونسکو جنسیت*مردزنتحصیلات*دیپلم یا کمترفوق دیپلمکارشناسی ( لیسانس )فوق لیسانسدکترانحوه ارتباط با نشریه پیام یونسکو*حقیقیحقوقیعلاقه مندید نشریه Read more

سومین نشست کشوری «دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها» برگزار شد

وزیر علوم در نشست دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و اولین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها:

Read more
Web Analytics