شش ذخیره‌گاه زیست‌کره کشور در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ابقا شدند

شش ذخیره‌گاه زیست کره گلستان، ارسباران، ارژن- پریشان، گنو، حرا و کویر در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ابقا شدند.

Read more

فراخوان سومین مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع «بهره‌وری آب» سازمان ملی بهره‌وری ایران

سازمان ملی بهره‌وری ایران در راستای رشد و پرورش خلاقیت‌های کودکان و نوجوانان و ترویج فرهنگ بهره‌وری به‌ویژه در زمینه

Read more
Web Analytics