کمسیون ملی ایران- یوسنکو

17 مرداد، روز طلایه‌داران قلم و جبهه آگاهی، مبارک باد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

۱۷ مرداد، روز طلایه‌داران قلم و جبهه آگاهی، مبارک باد

اقتضای جان چو ای دل آگهی است

هرکه آگه‌تر بود جانش قوی است

تأکید واضح بر حق دسترسی به اطلاعات موجب ایجاد تحول، ترویج توسعه مشارکتی، توانمند شدن همه مردم در محقق ساختن حقوق خود و مقابله با چالش‌های پیش‌روی توسعه و فراهم کردن وسیله پیشرفت بیشتر در زمینه پاسخ‌گویی، شفافیت و مردم‌سالاری دینی، می‌شود.

همچنین کیفیت بهتر و در دسترس بودن بیشتر اطلاعات به بهبود تخصیص منابع و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر دولت‌ها و بخش خصوصی و تحقق جامعه مدنی منجر می‌شود که این رسالت همواره بر دوش خبرنگاران بوده است.


«روز خبرنگار مبارک»

روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران

image_printچاپ
Web Analytics