سومین نشست از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون برگزار شد

سومین جلسه از چهاردهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون، سه شنبه ۱۵ مرداد ماه با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

به گزارش گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مهندس حمید ظهرابی (معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کمیته) و دکتر سید علی چاوشیان (مدير گروه علوم كميسيون ملي يونسكو- ایران)، دکتر حسین بدری پور (مدير اجرايي پروژه بين المللي زاگرس)، دکتر مجتبی پالوج (معاون موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي)، مهندس مهدی میرصالحی (مدير كل دفتر حمايت از مالكيت صنعتي)، مهندس حمید خلیلی (مدير كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي)، مهندس فراز سجده ای (كارشناس مديريت انرژي و كربت وزارت نفت)، مهندس اکرم میرزاخانی (كارشناس اداره امور بين المللي وزارت امور خارجه)،دکتر آیدا احمدی(كرسي انرژي هاي پاك و تجديد پذير)، دکتر سید محمد شبیری (رييس كرسي آموزش محيط زيست)، دکتر اصغر محمدی فاضل (متخصص محيط زيست)، دکتر علی مریدی (مدير دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست)، دکترفاطمه صدیقیان (كميسيون انجمن هاي علمي ايران) و دکتر علی بالی (سازمان محيط زيست)، در این جلسه که در سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد، حضور داشتند.
در ابتدای جلسه چاوشیان گزارشی در خصوص جایگاه برنامه انسان و کره مسکون (MAB) در فعالیت های یونسکو ارائه کرد. سپس ظهرابی به ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت های صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست در راستای فعالیت های MAB پرداخت.
در ادامه پیشنویس برنامه دوسالانه كميته ملي انسان و كره مسكون (١٣٩٨-١٣٩٩) تهیه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای دریافت نقطه نظرات اعضا به بحث و بررسی گذاشته شد.
در انتها مقرر شد به منظور نهایی سازی برنامه دوسالانه كميته ملي انسان و كره مسكون (١٣٩٨-١٣٩٩)، یک گروه کاری متشکل از اعضای علاقمند کمیته MAB تشکیل شود و پیش از جلسه آتی بازخورد نظرات اعضای کمیته دریافت شده و بررسی شود.