کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- صفحه 2 از 5 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام مشترک مدیرکل یونسکو و روسای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، به مناسبت روز جهانی معلم ” حق آموزش؛ یعنی حق دسترسی به یک معلم حرفه‌ای” ۵ اکتبر ۲۰۱۸

آموزش، حق اساسی بشر و یک کالای عمومی است که زندگی بشر را از طریق توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دگرگون

Read more
Web Analytics