کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب” نامه‌ای به فرزندم ( نامه‌ها و مصاحبه‌هایی از مفاخر و چهره‌های ماندگار تاریخی و معاصر ایران به فرزندان و جوانان کهن دیار ایران زمین) با همکاری کمیسیون ملّی یونسکو – ایران منتشر شد

    هدف از انتشار این کتاب، آشنا سازی نسل جوان و خانواده ها، با الگوی زندگی، دغدغه ها، زحمات علمی،هنری

Read more

نایب رییس کمیته ملی اخلاق پزشکی کشورمان: یکی از اولویت های کمیته بین الدولی اخلاق زیستی، توجه به برنامه های استراتژیک اخلاق پزشکی است

نایب رییس کمیته ملی اخلاق پزشکی کشورمان در نشست مشترک کمیته بین الدولی اخلاق زیستی در مقر یونسکو عنوان کرد:

Read more
Web Analytics