کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد

مهندس علیرضا امری‌کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران و عضو شورای جهانی ژئوپارک‌ها و مدیر

Read more

سیزدهمین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو-ایران برگزار شد

کمیسیون ‌ملی ‌یونسکو ــ ایران با همکاری بنیاد ‌فردوسی و انجمن دوستداران حافظ دفتر تهران، سیزدهمین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

Read more

سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه گردشگری سلامت با محوریت کشورهای اسلامی برگزار گردید

سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه گردشگری سلامت با محوریت کشورهای اسلامی توسط مرکز توسعه گردشگری سلامت

Read more

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با نماینده موسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی یونسکو دیدار کرد

دکتر ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، با مایکلا مارتین، متخصص برنامه آموزش عالی موسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی یونسکو دیدار و

Read more
Web Analytics