کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مراسم تجلیل از مقام شامخ علمی دکتر داریوش فرهود با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار می‌شود

به پاس نکوداشت و قدردانی از زحمات شایسته و ارزنده دکتر داریوش فرهود، استاد ژنتیک پزشکی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم

Read more
Web Analytics