کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین کمیسیون ملی یونسکو- ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما”

در زمینه ایجاد و گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی در راستای برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک

Read more
Web Analytics