مراسم نکوداشت خدمات علمی و فرهنگی دکتر “احمد کتابی”، به همت کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مراسم نکوداشت خدمات علمی و فرهنگی دکتر “احمد کتابی” به همراه رونمایی

Read more

حضور نماینده کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران (دکتر مهنام) در نشست مشترک همکاریهای ایران و کره جنوبی در تهران ، ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نشست یک روزه همکاریهای مشترک ایران و کره جنوبی توسط دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران با حضور وزیر زمین کره

Read more
Web Analytics