کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دهمین جلسه کمیته هماهنگی کنفرانس عمومی در کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دهمین جلسه کمیته هماهنگی سی‌و‌نهمین اجلاس کنفرانس عمومی، شنبه 29 مهر 1396

Read more

مراسم نکوداشت خدمات علمی و فرهنگی دکتر “احمد کتابی”، به همت کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مراسم نکوداشت خدمات علمی و فرهنگی دکتر “احمد کتابی” به همراه رونمایی

Read more

حضور نماینده کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران (دکتر مهنام) در نشست مشترک همکاریهای ایران و کره جنوبی در تهران ، 24 مهر 1396

نشست یک روزه همکاریهای مشترک ایران و کره جنوبی توسط دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران با حضور وزیر زمین کره

Read more

کارگاه دو روزه‌ «آشنایی با روش‌های مشارکتی و ‏تسهیل‌گری برای حفاظت از محیط زیست»، برگزار می‌شود

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور در نظر دارد، کارگاه دو روزه‌ای با عنوان «آشنایی با

Read more

اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی “کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران” در تاریخ 23 مهرماه 1396،

Read more
Web Analytics