کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور: دکتر علی عباسپور تهرانی فرد (رئیس واحد علوم

Read more

ملاقات مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با شهردار اصفهان دکتر جمالی‌نژاد، ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶

دکتر مهنام مدیرگروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ  ایران در روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ و در ادامه

Read more

بازدید نماینده کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران از مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ، ۲۵ تیر ۱۳۹۶

دکتر مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ  ایران در روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ از

Read more

نشست مشترک کمیسیون ملی يونسكو درخصوص همکاری‌های چندجانبه با دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران: یکی از وظایف کمیسیون ملی، تعامل با دستگاه‌های اجرایی است. در این جلسه که روز

Read more
Web Analytics