کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ 26 تیر 1396 برگزار شد

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش در تاریخ 26 تیرماه 1396 با حضور: دکتر علی عباسپور تهرانی فرد (رئیس واحد علوم

Read more

ملاقات مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با شهردار اصفهان دکتر جمالی‌نژاد، 25 تیرماه 1396

دکتر مهنام مدیرگروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ  ایران در روز یکشنبه 25 تیر 1396 و در ادامه

Read more

بازدید نماینده کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران از مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ، 25 تیر 1396

دکتر مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ  ایران در روز یکشنبه 25 تیر 1396 از

Read more

نشست مشترک کمیسیون ملی يونسكو درخصوص همکاری‌های چندجانبه با دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران: یکی از وظایف کمیسیون ملی، تعامل با دستگاه‌های اجرایی است. در این جلسه که روز

Read more
Web Analytics