متن سخنرانی دکتر مهین گزانی در مراسم بزرگداشت روز جهانی آب در دانشگاه صنعتی شریف در محل کرسی یونسکو در زمينه مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار- ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم برطبق اساسنامۀ یونسکو، جنگ‌ها در اذهان مردم شکل می‌گیرند، صلح نیز باید در اذهان شکل بگیرد و صلح با

Read more
Web Analytics