کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری اجلاس مجمع وزیران آسیا و اقیانوسیه درخصوص برنامه بین‌المللی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST)

اولین اجلاس وزرای حوزه توسعه اجتماعی مربوط به منطقه آسیا و اقیانوسیه درخصوص برنامه بین‌المللی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) به

Read more

چهارمین جلسه از دوره پنجم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران ، درتاریخ 23 اسفند 1395 برگزار شد

چهارمین جلسه از پنجمین دوره کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران

Read more

مراسم بزرگداشت آیین نوروز «وفاق اجتماعی، مولود نوروز» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو و انجمن سمن های ایرانشناسی برگزار گردید

مراسم بزرگداشت آیین نوروز با عنوان «وفاق اجتماعی، مولود» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران و انجمن سمن‌های ایران‌شناسی،

Read more
Web Analytics