کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- صفحه 2 از 4 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

“اطلاع‌رسانی” جایزۀ یونسکو – کالینگا برای ترویج علم (2017)- (فراخوان رسمی در ماه مارس 2017 از سوی مقر یونسکو ارسال خواهد شد)

هدف: این جایزه برای گرامیداشت تلاش‌های یک نفر نویسنده، ویراستار، استاد دانشگاه، تهیه کنندۀ رادیو و تلویزیون یا مسئول وب‌سایت،

Read more
Web Analytics