گزارش “نشست عالی‌رتبۀ مشورتی در زمینۀ آموزش ۲۰۳۰ در ایران”  به مناسبت رونمایی از سند ملّی آموزش ۲۰۳۰ – ( ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵)

 “نشست عالی‌رتبۀ مشورتی، در زمینۀ آموزش ۲۰۳۰ در ایران” توسط کمیسیون ملّی یونسکو، و با حمایت دفتر منطقه‌ای یونسکو در

ادامه
Web Analytics