کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هنروتجربه: کمیسیون ملی یونسکو در دومین سال همکاری مشترک خود با انجمن سینمای جوانان ایران، حامی سی‌ و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوان، فرید فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با توجه به همزمانی ۲۰

Read more

کتاب “راز ساز در ساختار تار” به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی و مستند ساخت تار، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران منتشر شد

 کتاب حاضر، پژوهشی گسترده در ساختار ساز تار ایرانی و دستاورد تلاشی است که پانزده سال به درازا کشیده است

Read more

یونسکو : نماد مقابله با تکسونگری قدرتهای انحصار طلب جهانی تحلیلی بر تصویب قطعنامه اخیر یونسکو علیه رژیم اشغالگر اسراییل : دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران

رفتار سنجیده و امید بخش سازمان جهانی یونسکو در تصویب پیش نویس دو قطعنامه مهم و تاریخی با  عنوان ”

Read more

نشست تخصصی “بررسی جایگاه معلمان و ارتقای منزلت آنان در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها” به‌مناسبت بزرگداشت روز جهانی معلم برگزار شد

نشستی تخصصی “بررسی جایگاه معلمان و ارتقای منزلت آنان در ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها” توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران

Read more
Web Analytics