کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

یازدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۵، به‌ریاست دکتر شریعتی‌نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و

Read more

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶

بیش از دو هزار سال پیش ارسطو اینطور نوشت: «همه انسان‌ها به‌واسطه طبیعتشان نیازمند دانستن هستند». لازمه دانستن، دسترسی داشتن

Read more
Web Analytics