کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶

بیش از دو هزار سال پیش ارسطو اینطور نوشت: «همه انسان‌ها به‌واسطه طبیعتشان نیازمند دانستن هستند». لازمه دانستن، دسترسی داشتن

Read more
Web Analytics