کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

بورس کیزوابوچی

 دولت ژاپن در چارچوب طرح ظرفيت‌سازي منابع انساني، هر ساله تعداد بیست بورس پژوهشی با همكاري يونسكو به پژوهشگران جوان

Read more

بورس دیوار بزرگ چین

بورس ديوار بزرگ جمهوري خلق چين حداکثر  یکساله و بدون اعطای مدرک تحصیلی در اختیار فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد

Read more

بورس UNESCO/ISEDC

بورس UNESCO/ISEDC از طرف مرکز گسترش انرژی پایدار مسکو برای مدت ۴ هفته) هر ساله در اختیار ۲۰ نفر واجد

Read more
Web Analytics