پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی جوان، ۱۲ آگوست ۲۰۱۶

جوانان نه تنها آینده ما بلکه زمان حال ما می‌باشند. کره زمین ما هرگز تا این حد جوان نبوده است. اکنون زمین ۸/۱ میلیارد نفر زن و مرد جوان دارد. این نسل بیش از هر نسل دیگری با هم ارتباط دارند، بیش از هر نسل دیگر حرف‌هایشان را بازگو می‌کنند و روشنفکرترین نسل کره زمین هستند.

«من از همه کشورهای عضو و شرکای یونسکو می‌خواهم که از برنامه‌هایی که به جوانان امکان ابراز اندیشه‌هایشان را می‌دهد حمایت نموده و به آنها اجازه رشد دهند …»
جوانان عاملان توانمند تغییر مثبت می‌باشند و تغییر مثبت لازمه تحقق دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار است.
تنها امید داشتن به آینده‌ای بهتر کافی نیست، بلکه باید برای تحقق آینده‌ای بهتر تلاش کرد. تغییر در راه است و میلیون‌ها شهروند اکنون در حال دگرگون‌ساختن روشهای تولید، مصرف، رفتار و ارتباط برقرار کردن ما می‌باشند.
جوانان، همچون لورن سینگر راه را برای زندگی کردن بدون تولید زباله به ما نشان می‌دهند. ایشان تمام مواد زایدی را که در چهار سال گذشته تولید کرده است در یک شیشه کوچک نگه داشته‌است. همین کار ایشان الهام‌بخش برگزاری مراسم «جایزه ۲۰۳۰: ریشه‌کنی فقر و دستیابی به توسعه و مصرف پایدار» بوده است. برنامه‌های مختلفی از این نوع وجود دارد که همه شکل‌دهنده (جامعه‌ای نوین) برای بشریت، اشکال جدید همبستگی و شهروندی به منظور مبارزه با فقر، به حاشیه رانده شده و ناامیدی هستند.
خوش‌بینی و اعتماد به نفس به معنی به حداقل رساندن چالش‌های پیش رو نیست. بیشتر جوانان امروز ساکن کشورهایی با پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی هستند و بار سنگین فقر و جنگ را به‌دوش می‌کشند و اگر اینها در حاشیه قرار گیرند تحقق توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. به این واسطه من از همه کشورهای عضو و شرکای یونسکو می‌خواهم تا از برنامه‌های جوانان حمایت کنند، به آنان امکان ابراز وجود بدهند و بگذارند تا جوانان رشد کنند و به این ترتیب با همکاری هم آینده‌ای با کرامت برای جامعه بشری بسازند.

یونسکو و جوانان

یکی از اولویتهای سازمان جهانی یونسکو، شناخت توانائي‌ها و امكانات ملي و بین المللی در زمينة آموزش، توانمندسازی، مهارت آموزی و ارتقای سلامت اجتماعی جوانان و شناساندن و تقويت اين امكانات و توانائي‌ها و ارتقاء دانش مربوطه از طريق مشاركت و تعامل با در برنامه‌‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي کشورهای عضو می باشد . به طور کلی اهداف اصلی یونسکو در حوزه جوانان به شرح زیر ارائه می گردد:

  • آموزش و راهبری جوانان در مسیر صلح و توسعه پایدار
  • ارتقای سلامت اجتماعی جوانان اعم از سلامت جسم و سلامت روان
  • ایجاد فرصتهای برابر برای جوانان در راستای ارتقای مشارکت اجتماعی با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی جوانان
  • ارتقاء نقش جوانان در حفاظت و نگهداری از محیط زیست و کره مسکون
  • تشویق و ترغیب جوانان به احیا و ترویج آیین ها، سنن و ورزش های سنتی و بازیهای بومی

بدین منظور اجلاس جهانی جوانان یونسکو از سال ۱۹۹۷ تا کنون هر دوسال یکبار و به فاصله اندکی پیش از کنفرانس عمومی یونسکو برگزار می گردد که در این نمایندگان سراسر دنیا حضور بهم رسانیده و در خصوص راهبردها و فعالیتهای یونسکو در این حوزه ها به بحث و تبادل می پردازند. تاکنون نمایندگان جمهوری در سه دوره ۲۰۰۹، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ این اجلاس حضور بهم رسانیده اند.

Web Analytics