گنو

ذخیره گاه زيستكره گنو

تاریخ اعلام: 1976

مساحت: 43000 هکتار

موقعيت: ذخیره گاه زیستکره گنو توسط کوه گنو احاطه شده است. کوهستانی تک و مجزا که از خلیج فارس سر برافراشته و در 30 کیلومتری شمال غربی بندر عباس، در طول جغرافیایی 27 درجه و 18 دقیقه تا 27 درجه و 29 دقیقه و عرض جغرافیایی 55 درجه و 56 دقیقه تا 56 درجه و 18 دقیقه در استان هرمزگان واقع شده است.

فعاليت های انسانی:  مهمترین فعالیتهای انسانی در این ذخیره گاه شامل دامداری، کشاورزی، فعالیت های اکوتوریست و آموزش زیست محیطی می باشد.

طبقه بندی حفاظتی: در  سال 1970 به عنوان پارک ملی و در ژوئن سال 1976 به عنوان ذخـیره گاه زیستکـره ثبت گرديد. بعدها در سال 1983 به دليل برخی ملاحظات مديريتي به منطقه حفاظت شده تنزل درجه نمود.

خصوصیات اکولوژیکی:

  • وجود چندین گونه گیاهی آندمیک و قابل توجه از قبیل مهر خوش Zhumeria  majdae ، بادام وندلبو  Wendelboi petrocephalus،  پونه مظفریان     Menta Mozaffariani و شاخ غزالی  ,Caralluma tuberculata
  • قسمت های پایین تر کوهستان دارای پوشش گیاهی پالئوتروپیکال شامل پرخ Acacia tortortilis ، آکاسیا چتری , Ephorbia larica کنار         ziziphus sp.  می باشد.
  • گنو بدلیل واقع شدن در دروره پالئاریک و گذر اورینتال، دارای تنوع بالای گونه های پرنده می باشد. این منطقه نمایشی از تنوع آب و هوایی است که از گونه های شاخص آن می توان یه هما Gypatus barbatus و تیهو Ammoperdix griseogularis   اشاره نمود.
  • چشمه آب گرم منطقه محل زیست ماهی آفانیوس گینوئیس  Aphanius guinois  می باشد.

ويژگيهاي منطقه: منطقه حفاظت شده گنو نمونه معرفي از بوم سازگان كوهستاني است كه همه كاركردها و ارزش هاي اين نوع اكوسيستم هاي كلان را در گستره دشت هاي پيرامون خود به بارزترين شكل نشان مي دهد. پيامدهاي عمده حضور اين اكوسيستم در برخورد با دشت نه تنها عامل بروز تغيير و تحول در شرايط آب و هوايي و ايجاد شرايط مناسب در غنای فون و فلور منطقه شده، بلكه زمينه ارتقاء سطح فعاليت هاي معيشتي و شكل گيري كانون هاي زيستي و مراكز جمعيتي را نیز فراهم آورده است.

بعلاوه موقعيت جغرافيايي اين كوهستان به گونه اي است كه با وجود وابستگي به رشته كوه زاگرس، پا به عرصه دشت هاي پهناورگرم جنوب مي گذارد تا به موقعيت گذر گاهي دست يابد. كمتر كوهستاني وجود داردكه از همه اين شرايط برخوردار باشد. به همين دليل ذخیره گاه زیستکره گنو جدا از كاركرد ها و تاثيرات عام همه اكوسيستم هاي كوهستاني داراي ويژگي هاي خاص و منحصر به فردي است كه آنرا در ميان گستره كوهستاني كشور بسيار برجسته مي كند. خصوصيات اين اكوسيستم كوهستاني را مي توان به شرح ذیل جمع بندي نمود:

  • منشاء پيامد هاي اكولوژيك عمده اي در منطقه است.
  • منشاء بروز شرايط بيوكليماتيك متفاوتي است.
  • سيماي گياهي آن با افزايش ارتفاع تغيير مي كند.
  • داراي گونه هاي آندميك قابل توجهي است و برخي از گونه هاي آن كاملاً انحصاري است.
  • داراي شرايط اكوتوني بوده و به همين دليل تنوع گياهي چشمگيري دارد.