کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد

گزارش ملی فعالیت های کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو (از ژوئن 2014 تا می 2016) تهیه و به بیست و دومین اجلاس شورای برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو که از13 تا 17 ژوئن 2016 در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد ارائه گردید. در این گزارش به طور خلاصه به فعالیت های کمیته در سطح ملی و منطقه ای در راستای اهداف برنامه بین المللی آبشناسی، برگزاری و شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی، انتشارات، فعالیت های برنامه ریزی شده برای سال های 2018-2017 و … اشاره شده است.

image_printچاپ
Web Analytics