گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «۲۳ نفر»؛ فیلم برگزیده سال ۹۷ کمیسیون ملی یونسکو_ ایران