کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش برگزاری سمینار ملی نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه- 17 اسفندماه 1394 / تهران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش برگزاری سمینار ملی نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه- 17 اسفندماه 1394 / تهران

“سمینار ملی نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه”، توسط کمیسیون ملی یونسکو ، قطب علمی آموزش و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی و با حمایت وزارت‌های آموزش و پرورش، و علوم، تحقیقات و فناوری، و یونسکو در تاریخ 17اسفند ماه 1394در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی برگزار شد.

این سمینار که در هفتة جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه (11-7 مارس2016)، با حضور جمعی از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزشی، اساتید دانشگاه‌ها، معلمان و مربیان، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان، و نمایندگان انجمن‌های علمی تخصصی و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با حوزه آموزش و یادگیری برگزار شد، شامل مراسم افتتاحیه، دو جلسه کاری، یک پانل تخصصی و مراسم اختتامیه به شرح زیر بود:
در مراسم افتتاحیه پس ازتلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، دکتر حمیدرضا عظمتی، رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، پس از عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان و حاضرین در جلسه، به پیشینه تاسیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی اشاره کرد و اظهار داشت:” اولین مرکز آموزش عالی در کشور در حدود 160 سال پیش، در قالب مدرسه دارالفنون شکل گرفت و اولین دوره تربیت معلم در آن همراه با سایر رشته ها شروع به فعالیت کرد. سیر تحول این حرکت طی ادوار متوالی، امروزه در کالبد مختلف در کشور، و در شکل دو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و دانشگاه فرهنگیان در حال فعالیت است که بر حسب نوع برنامه‌ریزی و راهبرد دو دانشگاه، دانشگاه تربیت دبیر وظیفه تربیت معلمین و دبیران فنی و دانشگاه فرهنگیان وظیفه تربیت دبیران غیر فنی را برعهده دارد. از این رو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، با بیش از 160 سال سابقه فعالیت، به عنوان یکی از مهمترین مراکز مرجع، جایگاه ویژه ای را در بحث آموزش به خود اختصاص داده است و ایجاد قطب علمی آموزش در این دانشگاه و همکاری نزدیک با UNEVOC، ( مرکز آموزش فنی و حرفه ای یونسکو )، و اخذ مجوز از این مرکز برای برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای در این راستا صورت گرفته است.”
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در ادامه با اشاره به اینکه امروزه علاوه بر آموزش رسمی، آموزش غیر رسمی نیز در کیفیت بخشی به آموزش از جایگاه ویژه ای برخورد ار است، افزود:” امروزه آموزش غیر رسمی در رشته های مختلف تحصیلی نمود بسیار پر رنگ تری دارد. جهان امروز با واژه های جدیدی روبرو است و از آنجمله آموزش در هر کجا و آموزش الکترونیک و از راه دور است که می تواند به مثابه ابزارهایی برای کیفیت بخشی به آموزش قلمداد شود.”

دکتر نصیری، سرپرست کمیسیون ملی یونسکو اظهار داشت:” خوشوقتم که جمهوری اسلامی ایران همگام با جامعه جهانی، بزرگداشت هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه را که تاریخ 7- 11 مارچ ( 17 تا 21 اسفند ماه ) است، امروز با حضور گستردة همه ذینفعان آموزشی در این دانشگاه برگزار می کند. یونسکو از سال 2011 به منظور جلب توجه افکار عمومی به اهمیت استفاده هوشمندانه از فناوریهای همراه هفته ای را تعیین کرده است و هر سال موضوعی برای این هفته اختصاص می یابد که موضوع امسال این هفته “نوآوری برای کیفیت” است . این برنامه امروز در بسیاری از کشورها به طور همزمان برگزار می گردد : در فرانسه در یونسکوی مرکزی در پاریس، دفاتر منطقه ای و کمیسیونها ی ملی یونسکو در سراسر جهان. در ایران هم طبق توافقاتی که با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی انجام دادیم، مطابق با موضوع اعلان شده جهانی ، این سمینار که عنوان آن سمینار ملی نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه است ، برگزار می شود.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو تصریح کرد : تمرکز فعالیتهای یونسکو در ارتباط با فناوریهای همراه ، توسعه سیاست گذاری در خصوص استفاده مناسب در نظام آموزشی مطابق با شرایط بومی کشورها، ترویج خواندن و مطالعه از طریق فناوریهای همراه، توانمند سازی معلمان و استادان و زنان و دختران است .فناوریهای همراه یک پیشران و تسهیلگر برای جهانی سازی آموزش و یادگیری محسوب می شوند. پیشران به این دلیل که اکنون استادان و معلمان درک کرده اند که فناوریهای همراه قابلیتهای بسیار گسترده تری از فناوریهای سنتی گذشته از تخته سیاه گرفته تا تلویزیون، برای گسترش و بهبود یادگیری و آموزش دارند .فناوریهای همراه با فراهم آوردن امکان فعالیت و استقلال بیشتر یادگیرنده گان با توسل به فرصتهای جدید، موجب همفکری در نظریه پردازیهای علمی در سراسرجهان و در میان فرهنگهای مختلف می شوند و امکان یادگیری از یکدیگر و دسترسی به دامنه گسترده تری از اطلاعات را فراهم می کنند.
در ادامه ، دکتر نصیری افزود : با توجه به فضای جدید جهانی که به طور مداوم در معرض تحولات پیچیده اقتصادی و تکنولوژیکی است، فناوریهای همراه امکان یادگیری در هر زمان و مکان بویژه فرصتهای یادگیری مادام العمر را فراهم می آورند که یکی از محورهای مورد تاکید چارچوب عمل آموزش 2030 یونسکو است که جزو اهداف جهانی توسعه پس از 2015 نیز محسوب می شود . امروزه همگان اذعان دارند که یادگیری مقوله تثبیت شده ای نیست و کاربرد آموخته های ما دوامی ندارد. زیرا به طور مداوم با نیازهای جدیدی روبرو می شویم و نیاز به یادگیری بیشتری داریم. بر این اساس، یادگیری باید به روز باشد. هرکس باید قابلیت یادگیری و اندوخته سازی دانش و فعالیتهای خود- یادگیری و به اشتراک گذاشتن آموخته های خود را داشته باشد که فناوریهای همراه تسهیل گر این امر هستند.اکنون در بسیاری از دانشگاهها و محیطهای کار، فرصتهای یادگیری باز و از راه دور را ترویج می کنند و دوره های آموزشی آنلاین را برگزار می کنند که عامل موثری در توانمند سازی مهارتی و اجتماعی افراد محسوب می شوند و فناوریهای همراه می توانند نقش موثری در این خصوص ایفا کنند.
در خاتمه، امیدوارم که این سمینار بتواند فضای گفتگو و بحث و تبادل نظر مناسبی برای شناخت دقیق کیغیت بخشی به کاربرد فناوریهای همراه در نظام آموزش و یادگیری ایران و ارائه توصیه های موثر در این خصوص فراهم کند و برای همه شما آرزوی موفقیت می کنم .
در ادامه، تفاهم نامه بین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کمیسیون ملی یونسکو توسط روسای دو سازمان امضاء شد.
پس از جلسه افتتاحیه و پیش از شروع جلسات کاری، خانم دکتر محب حسینی، مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو، در خصوص محورهای مورد بحث هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه در ارتقای کیفیت و نوآوری اظهار داشت:” یونسکو معتقد است که فناوریهای همراه می توانند فرصتهای یادگیری برای همگان را گسترش دهند و به معلمان کمک کنند تا روشهای پداگوژی را بهبود بخشند .هدف اصلی یونسکو ، جلب توجه افکار عمومی به جهت بخشی کاربرد فناوریهای همراه در خدمت نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری است . پیشینه هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه به سال 2011 برمی گردد یونسکو از سال 2013 به بعد هر سال موضوعی را برای این هفته تعیین کرده است که عبارتند از : فناوری همراه و اهداف آموزش برای همه ( 2013 )؛ توانمند سازی معلمان از طریق فناوری همراه ( 2014 ) توانمند سازی دختران و زنان( 2015 ) و نوآوری برای کیفیت ( 2016 ) .اما اینکه چرا امسال جامعه جهانی موضوع نوآوری برای کیفیت را برای هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تعیین کرده است ، دلائل توجیهی که در این خصوص به آن استناد می شود ، عبارتند از :
• تاکید آموزش 2030 بر آموزش با کیفیت: یک نفر از هر 5 نفر از 650 میلیون دانش آموز ابتدائی به مهارتهای پایه خواندن دسترسی ندارند
• بحران کیفیت و ضعف یادگیری، مشکل مشترک کشورهای فقیر و پیشرفته است.
• یادگیری از گذشته : برنامه ریزی برای آینده: تجارب آموزش برای همه نشان داد که گسترش دسترسی به آموزش بدون توجه به کیفیت نمی تواند اهداف آموزشی را تحقق بخشد.
• ضرورت دسترسی به آموزش با کیفیت برای یادگیرندگان جدید:سازمان ملل پیش بینی می کند که طی 35 سال آینده حدود دو میلیارد کودک در افریقا متولد خواهند شد و جمعیت زیر 18 سال افریقا به دو سوم خواهند رسید. سوال اصلی : برای میلیونها دانش آموز جدید که وارد مدارس خصوصا در کشورهای فقیر می شوند، فناوریهای همراه چگونه می توانند فرصتهای یادگیری برای همه را تشویق کنند و تداوم بخشند
• آموزش با کیفیت : الزامی برای تقویت پیوند میان آموزش و جهان کار : دربسیاری از کشورها، بیکاری فارغ التحصیلان فشار زیادی بر دولتها برای تدوین سیاستهایی جهت ارتباط قویتر بین آموزش و جهان کار ایجاد می کند. کمپانی مک کنزی برآورد می کند که تا سال 2020 تعداد کارگران کم مهارت تقریبا 95 میلیون نفر بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مورد نیاز کارفرمایان است . در سال 2020 با کمبود 40 میلیون نفری کارکنان دارای تحصیلات عالیه و نیز 45 میلیون نفر کارکنان دارای تحصیلات متوسطه مواجه خواهیم بود . استفاده از فناوری همراه و برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی و توده ای آنلاین ( (MOOCs برای دسترسی دانش آموزان و دانشجویان به مهارتهای مورد نیاز جهان کار از ضرورت ویژه ای برخوردار است .سوال اصلی : چگونه نوآوریهای فناوری همراه و سنجش های تضمین کیفیت می توانند برای ترویج خلاقیت ، دانش و قابلیتهای نیروی کار آینده که ضرورتی برای پیشرفت و پویائی اقتصادهای دانش بنیان است، کمک کنند؟
• آموزش با کیفیت : الزامی برای توانمند سازی یادگیرندگان مادام العمر : آموزش با کیفیت :جمعیت جهان رو به سالمندی می رود. سازمان ملل برآورد کرده است که تعداد افراد سالمند طی 15 سال آینده 56% افزایش پیدا خواهد کرد و از 901میلیون نفردر سال 2015 به بیش از ¼ میلیارد نفر در سال 2030 خواهد رسید .سالمندان نیاز دارند اطلاعات خود را به روز کنند تا با پیشرفتهای فنی و جهانی شدن مواجه شوند. سوال اصلی : چگونه فناوریهای موبایل می تواند فرصتهای یادگیری انعطاف پذیر برای همگان را گسترش دهد و به طور همزمان تناسب و کیفیت آموزشی را هم تامین نماید ؟
• آموزش با کیفیت : الزامی برای توانمند دسازی زنان و دختران : آموزش زنان و دختران را توانمند می سازد و آنها را با استعداد و دانش مورد نیاز برای هدایت زندگیشان آماده می سازد . مردان بیشتر از زنان به اینترنت و اطلاعات دسترسی دارند. در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط زنان 21% کمتر از مردان به گوشی موبایل و اینترنت دسترسی دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان 25% کمتر از مردان به اینترنت دسترسی دارند و این شکاف در بخشهائی از افریقا به 50% می رسد.سوال اصلی : چگونه کشورها می توانند از فناوری همراه برای تدارک آموزش با کیفیت بهتر برای زنان و دختران استفاده کنند و به طور همزمان دسترسی آنها را به ICT مانند مردان و پسران تامین نمایند؟
مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو سپس در مورد تحقق نوآوری از طریق فناوری همراه صحبت کرد و موارد زیر را برشمرد :
 رفع چالشهای مربوط به کیفیت آموزش از طریق فناوری همراه :(کمبود مواد آموزشی ، ضعف دوره ها و روشهای آموزشی، برنامه درسی نامناسب، کمبود معلمان حرفه ای، )
 تغییرمحیطهای فناوری در خدمت کیفیت بخشی به فرآیندهای یاددهی و یادگیری از طریق فناوری همراه : ( کمک به تقویت روشهای جدید و انعطاف پذیر یادگیری و تناسب آنها برای استفاده از منابع اموزشی باز )بسیاری از دوره های آنلاین و محتوای آموزشی الکترونیکی به دانشجویان کمک می کنند که مهارتهای بنیادی خود را شکل دهند و به طور مداوم آنها را باز سازی کنند.
 یونسکو و سازمانهای بین المللی از فناوری همراه برای تقویت ظرفیتهای ناکافی معلمان تربیت شده
و آماده سازی آنها برای انتقال با کیفیت مطالب استفاده می کنند.
 فرصتهایی که از طریق فناوریهای همراه فراهم می شود، امکان دسترسی به اطلاعات برای افرادی که
در مناطق دور افتاده زندگی می کنند یا اقشار محروم و آسیب پذیر اجتماعی را فراهم می کند.
 فناوریهای همراه فرصتهای دسترسی به آموزش با کیفیت برای معلولین را فراهم می کند.

جلسه کاری اول : مبانی نظری کاربرد فناوریهای همراه در ارتقای کیفیت و نوآوری در آموزش و یادگیری
مدیر جلسه : آقای دکتر نصری ، قائم مقام قطب علمی آموزش
سخنران اول : استلزامات آموزش موبایل در آموزش و پرورش ، آقای مهندس علی زرافشان ، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
سخنران دوم : نقش فناوری اطلاعات در کیفیت یادگیری ، آقای دکتر سعید سعادت ، مدیر عامل مجتمع فنی تهران

اولین سخنران این جلسه آقای مهندس زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بود که سخنان خود را با اشاره به تاریخجه یادگیری سیار و استفاده از آن در نظام آموزش و یادگیری آغاز کرد ، ایشان اظهار داشت : بیش از دو دهه از طرح موبایل لرنینگ گذشته است. تجهیزات همراه تنوع یافته است. دسترسی به اینترنت و محتواهای آموزشی و در نتیجه دسترسی به آموزش، عدالت آموزشی و یادگیری مادام العمر افزایش پیدا کرده است.
ایشان استلزامات بکارگیری از ابزارهای الکترونیکی همراه را به شرح زیر مطرح کرد: تغيير نگاه فرهنگي به ابزارهاي همراه (ابزار ارتباطي -ابزار يادگيري)، آشنايي با ظرفيت هاي ابزارهاي همراه، ارتقای شايستگي هاي خود مديريت يادگيري، توليد محتواي مناسب و جذاب، و آماده سازي معلمان در سطح ملی
معاون آموزش متوسطه تصریح کرد : تغییر روند استفاده از ابزارهای الکترونیکی از گذشته تاکنون ازe-learning به M-learning و از آن به U-learningتغییر یافته است. U-learning سطح پیشرفته تر از M-learning است و دارای چهار ویژگی است: 1- قابل حمل بودن، 2-قابل اتصال بودن، 3- حساس بودن نسبت به محيط و زمينه، 4- تركيب شدن با ايده هاي آموزشي. U-learning درفضای زندگی جاری است و یادگیرنده در فضای هوشمند زندگی می کند اما M-learning یک وسیله ارتباطی است.
سپس فعالیت‌های انجام شده در حوزه گسترش استفاده ابزارهای الکترونیکی همراه را به شرح زیر معرفی کرد و خواستار توجه بیشتر به گسترش هدفمند این فناوریها در محیطهای آموزشی شد : پروژه هاي محدود مطالعاتي و تجربي : طرح دانشگاه شهيد رجايي :طرح تبلت (تهران) ؛به عنوان بخشي از كلاس هوشمند ؛پروژه سازمان آموزش فني و حرفه اي وآموزش‌هاي غير رسمي (آموزش زبان و …)

پس از آن آقای دکتر سعادت مدیر عامل مجتمع فنی تهران در باره نقش فناوری اطلاعات در کیفیت بخشی به یادگیری صحبت کرد . ایشان با تاکید بر لزوم تغییر پارادایم آموزش به پارادایم یادگیری و نوعی تغییر در نگرش و برخورداری از یک تفکر سیستمی بر راستای فرمان پنجم پیتر سینگه نظریه پرداز مطرح دانشگاه هاروارد، به معرفی روش ها و ابزارهای نوین فناوری بر بستر موبایلتی پرداخت و با ارائه دستاوردهای آموزشهای الکترونیکی بر بستر واقعیت های افزوده و واقعیت های مجازی که این روزه آموزش و تولید محتوا را دگرگون نموده، مطالب خود را ارائه نمود.

جلسه کاری دوم : کاربرد فناوریهای همراه در کیفیت بخشی به فرآیندهای یاددهی و یادگیری در محیطهای آموزشی و اشتغال ایران
مدیر جلسه : آقای دکتر علیائی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
سخنران اول : ارتقای کیفیت یادگیری در مدارس عشایری و چند پایه از طریق یادگیری سیار ، آقای مهندس محمد دیمه ور ، معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش و پرورش
سخنران دوم :کاربرد ابزارهای الکترونیکی همراه در محیطهای کار و نقش موثر آنها در ارتقای کیفیت یادگیری فراگیران، آقای دکتر محمد حسین حاجیلو ، معاون پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
سخنران سوم : تجارب عملی سیستم های مدیریت یادگیری کلاس و مدرسه مبتنی بر موبایل و تبلت، آقای دکتر سید علی حسینی، مشاور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

اولین سخنران این جلسه آقای مهندس دیمه ور معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش و پرورش بود . ایشان سخنان خود را با اشاره به وضعیت آموزش در مناطق عشایری با تاکید بر کلاسهای چندپایه آغاز کرد و اظهار داشت : حدود 51 درصد ار مدارس کشور چند پایه اند و اکنون ما حدود 13000مدرسه زیر 15 نفر داریم و در خصوص مزایای یادگیری سیار اظهار داشت : این نوع از یادگیری جذابیت و تنوع دارد و رغبت دانش آموزان به یادگیری را افزایش می دهد ، جبران کمبود زمان در کلاسهای چند پایه ، عشایری و کوچ رو را فراهم می کند ، از طرف دیگر موجب دسترسی به امکانات متنوع یادگیری و تعاملی بودن آن ، توسعه عدالت آموزشی ، صرفه جوئی در زمان و مکان و هزینه ها و انعطاف پذیری و توسعه مهارتها و توانمندیهای اساسی یادگیرنده گانمی شود . سپس اقدامات انجام شده در زمینه آموزش سیار در حوزه معاونت آموزش ابتدائی را به شرح زیر مطرح کرد :
 الف – اجراي طرح فن آوري سيار”:اين طرح با هدف آشنايي دانش آموزان و معلمان با كامپيوتر و اينترنت ،آشنايي دانش آموزان ابتدايي با مهارت هاي اوليه استفاده از كامپيوتر ، افزايش آگاهي اولياء و دانش آموزان دربارة مزاياي استفاده از كامپيوتر و اينترنت و تاثير آن در رشد و توسعه اقتصادي منطقه ،آموزش به كمك كامپيوتر و پويا نمودن محيط آموزشي براي يادگيري ارتقاء فرايند ياددهي و يادگيري و ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي در زمينه استفاده از فناوري ICT در حال اجرا مي باشد لازم به توضيح است تاكنون 1025 لپ تاپ در اختيار مدارس عشايري چندپايه و سيار قرار گرفته است.
 ب – جشنواره الگوهاي برتر تدريس مبتني بر IT : لازمه ي بكارگيري روش هاي نوين تدريس ،آشنايي با روش ها و نحوه ي كاربست آن ها مي باشد و تغيير فرآيند هاي آموزشي و پرورشي مستلزم تغيير تدريجي در نگرش، باور، رفتار و چگونگي عملكرد معلم در كلاس درس است. اين جشنواره هر ساله با هدف معرفي روش هاي نوين تدريس ،كاهش روش هاي معلم محور ، اتخاذ و تقويت روش هاي فعال خلاق و گروهي با بهره گيري از تكنولوژي كه زمينه مشاركت تفكر و خلاقيت را در دانش‌آموزان فراهم ‌می کند ، به ارتقاي كيفيت تدريس و تسهيل ياددهي – يادگيري دانش آموزان عشايري و تشويق و ترغيب معلمان كلاس هاي چندپايه و سيار کمک می کند و موجب ايجاد رقابت سازنده و آشنايي با روش هاي مختلف تدريس در كلاس هاي چندپايه و سيار می شود.

دومین سخنران این جلسه ، آقای حسین باقر پور بود که به نمایندگی از معاونت پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مورد کاربرد ابزارهای الکترونیکی همراه در محیطهای کار و نقش موثر آنها در ارتقای کیفیت یادگیری فراگیران صحبت کرد . ایشان ضمن اشاره به جایگاه فناوریهای همراه در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به کارکردهای جدیدی که این ابزارها در فضاهای آموزش و یادگیری دارند، اشاره کرد و اظهار داشت : برگزاری آزمون¬های آنلاین مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را می¬توان به عنوان نخستین تجربه ی برگزاری آزمون های الکترونیکی در ایران دانست که منجر به صدور گواهینامه معتبر بین المللی می¬شود و اکنون این سازمان در حال برنامه ریزی برای اجرای آموزش و ارزشیابی از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه است.
یادگیری و ارزشیابی از طریق ابزارهای الکترونیکی سیار، زمانی کیفیت لازم را خواهد داشت که جهت گیری-های اتخاذ شده از سوی استادان و مربیان آموزشی با در نظر گرفتن راهبردهای آموزشی، با ویژگی¬ها و قابلیت های محیط مجازی بیشترین تناسب را داشته باشد. و در خاتمه دو تجربه سازمان آموزش فنی و حرفه ای را در کاربرد فناوریهای همراه در محیط کار مطرح کرد که عبارتند از :
1- پیاده سازی سامانه آموزش مهارت، یادگیری دیجیتال (امید) با ساختار TMOOC
2 -پیاده سازی سامانه آموزشی مهارتی با همکاری اپراتورهای سیار کشور
3- طراحی و راه اندازی پرتال آموزش کارکنان دولت در حوزه فن اوری اطلاعات و تخصیص 42 زیر پورتال مدیریت تعاملات گروهی برای کلیه دستگاه های اجرایی کشور

آخرین سخنران این جلسه آقای دکتر حسینی مشاور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بود که تجارب عملی سیستم های مدیریت یادگیری کلاس و مدرسه مبتنی بر موبایل و تبلت را مطرح کرد و در باره مزایای استفاده از فناوری همراه در محیطهای یادگیری به تفصیل شرح داد

پانل تخصصی :پانل پیش بینی و آینده نگری در زمینه کاربرد فناوریهای جدید همراه در خدمت ارتقای کیفیت و نوآوری در آموزش و یادگیری
رئیس پانل : آقای دکتر مطیع، رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
اعضای پانل : آقای دکتر علیائی، خانم دکتر محب حسینی و آقای دکتر نصری

سخنران اصلی : آینده نگری در زمینة کیفیت بخشی به کاربرد موثر از ابزارهای الکترونیکی همراه در نظام آموزش و یادگیری ، آقای دکتر کاوه بازرگان ،استاد یار گروه فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر بازرگان به عنوان سخنران کلیدی این پانل ، ضرورتهای کاربرد فناوری همراه در محیطهای آموزشی و یادگیری با توجه به آمارها و شاخصهای جهانی را مطرح کرد و چالشهای کاربرد این فناوریها در ایران را با توجه به زیر ساختهای ارتباطات تشریح کرد . سپس با اشاره به ضرورت ترویج همکاری بین بخشی در مورد کاربرد فناوریهای همراه ، روند روز افزون کاربرد این فناوریها را در محیطهای آموزشی ( مدارس و دانشگاهها ) با توجه به تحولات اخیر فناوری سیار مورد تحلیل قرار داد..

جلسه اختتامیه : جمع بندی مباحث و قرائت بیانیه سمینار
این جلسه با مدیریت خانم دکتر محب حسینی آغاز شد. در آغاز جلسه ، ایشان ضمن تقدیر از سخنرانان و حامیان و برگزار کننده گان سمینار اظهار داشت : به نظر می رسد ما تا اندازه ای به اهداف و نتایج مورد انتظار خود از برگزاری این سمینار دست یافته ایم .. این اهداف و نتیج مورد انتظار عبارتند آز : آشنائی جامعه علمی، پژوهشی و اجرایی کشور با نقش ابزارهای الکترونیکی همراه در کیفیت بخشی به آموزش و یادگیری ؛ فراهم ساختن زمینه بحث و تبادل نظر در خصوص فرصتها و چالشهای مربوط به کیفیت بخشی و نوآوری در استفاده از فناوریهای همراه در محیطهای آموزشی و یادگیری ؛ تقویت همکاری بین بخشی در زمینة استفاده موثر و با کیفیت فناوریهای همراه در بین نهادهای دست اندرکار آموزش و یادگیری ؛شناخت و مستند سازی پژوهشهای انجام شده در این حوزه و تعیین سیاستها و ساز وکارهای لازم برای بکارگیری موثر ابزارهای الکترونیکی همراه در فرآیندهای یاددهی- یادگیری.
به هر ترتیب شاید بتوان گفت حداقل به 80 درصد از اهداف خود دست یافته ایم .البته با چالشهای زیادی هم در برگزاری سمینار با توجه به زمان برگزاری آن که در هفته های پایانی سال است ، مواجه بودیم ، زیرا بسیاری از سخنرانان و شرکت کننده گان به ما اعلان نمودند که به دلیل تراکم برنامه ها در این زمان ، امکان مشارکت و حضور آنها و جود ندارد .
پس از آن. شرکت کننده گان نقطه نظراتی در خصوص تداوم سمینار و ضرورت پیگیری مصوبات آن مطرح کردند. در ادامه ، خانم دکتر محب حسینی ، پیش نویس بیانیه سمینار را که با توجه به نظرات سخنرانان و مباحث جلسات کاری تهیه شده بود ، قرائت کرد و پس از ارائه اصلاحاتی توسط شرکت کننده گان، بیانیه فوق در جلسه به تصویب رسید .

mobillearninig1 (2)

image_printچاپ

Web Analytics