کنگره حکیم نظامی برگزار می شود

نشست تخصصی حکیم بلندآوازه ایران‌زمین “نظامی بزرگ”،  امروز شنبه، 15 اردیبهشت 1397 در دیار ادب‌پرور و فرهنگ‌گستر تبریز، برگزار می‌شود.

گفتنی است در این نشست که از ساعت 17 در مؤسسه فرهنگی- اجتماعی نوین تبریز، برپا می‌شود، دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر سید مهدی نوریان، دکتر اصغر دادبه و دکتر ناصر علیزاده، از اساتید دانشگاهی، سخنرانی می‌کنند.

شایان ذکر است عناوین این سخنرانی‌ها عبارتند از: هوشیارانه زیستن در اندیشه نظامی، نظامی گنجه‌ای آشنای غریب، نظامی گنجه‌ای و حکمت ایرانی و هنر شاعری و سبک نظامی

اطلاعات تکمیلی در لوح همایش مندرج است.