کمیسیون ملی یونسکو_ ایران، سقوط اندوهبار و دردناک هواپیمای مسافربری اوکراینی را به هموطنان گرامی تسلیت می‌گوید

کمیسیون ملی یونسکو_ ایران، سقوط اندوهبار و دردناک هواپیمای مسافربری اوکراینی را به هموطنان گرامی تسلیت می‌گوید