کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کمیته مشورتی بین‌المللی (IAC) با ثبت 78 اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو موافقت کرد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کمیته مشورتی بین‌المللی (IAC) با ثبت 78 اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو موافقت کرد

به‌دنبال برگزاری نشست کمیته مشورتی بین‌المللی حافظه جهانی در پاریس در روزهای 24 تا 27 اکتبر سال جاری، پیشنهادات کشورها برای ثبت آثار در دوره جدید بررسی و با ثبت 78 اثر جدید موافقت شد.

همچنین این کمیته با ثبت مقدماتی 2 اثر مشروط با انجام اصلاحات جزئی و با اضافه کردن 3 اثر به آثار ثبت شده قبلی موافقت کرد. لازم به ذکر است در بین آثار ثبت شده کتاب “جامع التواریخ” که توسط کمیته ملی حافظه جهانی ایران پیشنهاد شده بود نیز  قرار دارد.

بدین ترتیب  تا کنون 427 اثر در فهرست جهانی میراث مستند به ثبت رسیده و سهم ایران از این مجموعه 10 اثر است.

نگاهی بر کتاب جامع‌التواریخ

جامع‌التواریخ، یکی از ارزشمندترین کتب تاریخی است که توسط رشیدالدین فضل‌الله همدانی (1247-1318) نگاشته شده است. این کتاب همچون یک دایره المعارف تاریخی است که کتابی مشابه آن در قرون وسطی، در سراسر جهان وجود ندارد.

جامع‌التواریخ را می‌توان به عنوان اولین طرح نگارش تاریخ جهان در آن زمان برشمرد. این کتاب شامل تاریخ پیامبران (از آدم تا پیامبر اسلام)، تاریخ اسلام تا عباسیان، تاریخ ایران باستان تا زمان نویسنده و همچنین تاریخ چندین کشور از جمله چین، هند، (سند و کشمیر)، سرزمین‌های اروپایی، تاریخ پاپ‌ها و اسراییلی‌ها است. رشیدالدین بنیان‌گذار تاریخ‌نگاری فارسی در قرون وسطی محسوب می‌شود و روش تاریخ‌نگاری وی مشابه روش تاریخ‌نگاری تاریخ شناسان دوره رنسانس است.

مهم‌ترین بخش این کتاب تاریخی مربوط به تاریخ‌نگاری تاریخ فرمانروایی مغول‌ها و ایلخانی‌ها بر ایران است. برای نگارش این بخش از کتاب از منابع دست اولی چون کتاب تاریخ پنهان مغول و اطلاعات و مشاهدات مستقیم نویسنده از شاهزادگان مغول استفاده شده است. مغول‌ها بر سرزمین وسیعی از چین تا اروپا فرمانروایی می‌کردند.

علاوه بر این، جامع‌التواریخ به دلیل مطالعات سیاسی- اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. دو نسخه خطی ارزشمند از این کتاب برای ثبت در فهرست حافظه جهانی یونسکو ارائه شده‌اند. نسخه اول در سال 1004 هجری (1595 میلادی) هجری در 305 صفحه و نسخه دوم در سال 1074 هجری (میلادی1665) نگاشته شده‌اند. شایاتن ذکر است که هر دو نسخه در موزه کاخ گلستان نگهداری می‌شوند و از ویژگی‌های هنری منحصربه‌فردی برخوردارند.

image_printچاپ

Web Analytics