کرسی یونسکو در زمینه حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی(۱۳۹۵)

%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1

تأسیس: 1395

نهاد میزبان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کرسی: دکترحسین میرمحمدصادقی

اهداف کرسی:
– انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی، صلح و دموکراسی، فلسفه حقوق و دین و اخلاق زیستی
– آموزش حقوق شهروندی، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به فرهنگ دینی و ملی
– تلاش برای فراهم‌کردن مشارکت کشور در فرآیند تدوین و توسعه نظام بین‌المللی حقوق بشر
– تلاش برای مشارکت اندیشمندان کشور و ارائه نظریه‌های جدید درباره حقوق شهروندی، رابطه بین دین و حقوق بشر، صلح و دموکراسی و فلسفه حقوق
– فراهم‌کردن توانایی‌های لازم برای همکاری مستمر با مراکز مشابه و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، دولتی و غیر دولتی
– تربیت کادر علمی، آموزشی و پژوهشی و متخصصان کشور. همچنین بومی‌کردن مفاهیم و راه‌کارهای مربوط به آن با حفظ احترام به جهان‌شمولی حقوق بشر

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، خيابان يمن، بلوار رشيدالدين فضل اله، ميدان شهيد شهرياری، ابتدای خيابان درکه، درب جنوبی، دانشگاه شهيد بهشتی

تلفن/ نمابر: 13-22431911 – 021

پست الکترونیک: info.chpd@mail.sbu.ac.ir

وب‌سایت: www.sbu.ac.ir/chpd