کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فهرست كتب موجود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فهرست كتب موجود

 

فهرست كتب موجود در مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو

كتاب

عنوانبها (ريال)عنوانبها (ریال)
اگر گفتي ‌دارم‌ چه‌ كار ‌‌مي‌كنم؟ (دوزبانه)۳۰/۰۰۰رنج و رنگ (روایت زندگی و آثار استاد حسین بهزاد)۱/۵۰۰/۰۰۰
گزارش‌ جهاني‌ فرهنگ ‌۱۹۹۸۳۰/۰۰۰خلیج فارس (عکس)۱/۵۰۰/۰۰۰
فرهنگ، تجارت‌ و ‌جهاني شدن۱۰/۰۰۰راز ساز در ساختار تار۳/۳۵۰/۰۰۰
فرهنگ‌ تخصصي‌‌ فرسايش ‌و‌ رسوب۲۵/۰۰۰دیوان حافظ (چاپ یونسکوـ نفیس)۱۰/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا۱۶۰/۰۰۰قرآن کریم (چاپ یونسکو ـ نفیس)۸/۰۰۰/۰۰۰
ابن‌سينا (دوزبانه)۱۰/۰۰۰قرآن کریم با جعبه چرمی (چاپ یونسکو ـ نفیس)۱۳/۰۰۰/۰۰۰
تاريخ هرات۶۸/۰۰۰
به سوی جوامع دانش محور۷۵/۰۰۰
قلبی بزرگتر از جهان (برگزیده داستان صلح ۲۰۱۰)۱۵۰/۰۰۰
آموزش ‌در جامعه اطلاعاتي۱۰/۰۰۰
جامعه‌ اطلاعاتي‌ در آيينه پژوهش۱۰/۰۰۰
علم در جامعه اطلاعاتي۱۰/۰۰۰
بررسي‌ و‌ سنجش‌ جوامع اطلاعاتي۱۰/۰۰۰
دگرگوني‌هاي اجتماعي۱۴/۰۰۰
فن‌آوري‌هاي اطلاعات۲۰/۰۰۰
مسائل‌ جنسيتي ‌در جامعة اطلاعاتي۱۰/۰۰۰
يادگيري آزاد از راه دور۱۰/۰۰۰
تنوع فرهنگي و زبانی در جامعه اطلاعاتی۱۰/۰۰۰
ژئوپارک‌های جهانی یونسکو۲۰۰/۰۰۰
Regional Workshop: the Role of Women & Girls in watershed conservation…۳۰/۰۰۰
روابط ايران و يونسكو دو جلدي۱۱۰/۰۰۰
آموزش تلفیقی ـ راهبرد مؤثر در توسعه پایدار۱۷۰/۰۰۰
رسمِ هستی۴۰۰/۰۰۰
پژوهشي‌ در ‌تعزيه و تعزيه ­خواني در تهران۱۵۰/۰۰۰
داستان­های زیبای مولوی۱/۵۰۰/۰۰۰
مجموعه ‌آثار ‌ابوالحسن ‌خان صديقي۲۰۰/۰۰۰
گلستان سعدي۲زبانه (فارسي و انگليسي) به همراه علائم آوايي۵۰۰/۰۰۰
نگاهي تازه به تخت جمشيد  (عكس)۱/۰۰۰/۰۰۰
خط و خوش­نویسی۲۵۰/۰۰۰
جشن ­ها و جشنواره ­های ایرانیان۴۰۰/۰۰۰
يار ايله گؤروش (كتاب شعر تركي)۳۰۰/۰۰۰
زین کلک خیال­‌انگیز  (تذهیب و نگارگری)۱/۲۰۰/۰۰۰
میراث آجرکاری۳۵۰/۰۰۰
چهره ­های زرد عاشق (نقاشی)۱/۰۰۰/۰۰۰

 

تهران- بلوار ميرداماد- روبروي مسجد الغدير- خيابان شهيد حصاري- كوچه يكم- پلاك ۱۵- واحد فروش انتشارات

كميسيون ملي يونسكو         تلفن:  ۲۲۲۶۱۳۹۹ و ۰۹۱۲۲۱۷۸۲۹۲ (محسن اسماعیل‌زاده)

Web Analytics