کتاب داستان های زیبای مولوی، ( به زبان فارسی) تألیف پرویز امینی با همکاری کمیسیون ملّی یونسکو در ایران انتشار یافت.

Print Friendly, PDF & Email

این مجموعه ( ۲۳ جلدی ) که در راستای ترویج و احیای داستان های کهن ایران زمین تدوین شده، مشتمل بر تعداد بیست و سه داستان پند آموز از شش دفتر مثنوی است که با یکصد و بیست تابلوی زیبا ، تصویر گری شده است.
کمیسیون ملی یونسکو در ایران که متولی اصلی ثبت مشاهیر ایران زمین در سازمان جهانی یونسکو است، این اثر ارزشمند را به تمامی کودکان و نوجوانان جهان اهدا می کند، تا با خواندن این اثر بتوانند ارمغان نیکوئی از آموزه های مولانا به دست آورند.

 

 

bok-molavi2

bok-molavi3

Web Analytics