کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کارگاه ذی‌نفعان برای تدوین پروندۀ ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو- 7 و 8 اسفندماه 1395 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کارگاه ذی‌نفعان برای تدوین پروندۀ ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو- ۷ و ۸ اسفندماه ۱۳۹۵

در روزهای هفتم و هشتم اسفند ماه ۱۳۹۵ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری میزبان دومین نشست ذی‌نفعان برای تدوین پروندۀ ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو بود.

در این نشست که با هماهنگی و پیگیری‌های کمیسیون ملی یونسکو – ایران و با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و بنیاد مایکل سوکو آلمان برگزار شد، نمایندگانی از نهادهای ذی‌نفع (سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و همچنین هیأتی از بنیاد مایکل سوکو از کشور آلمان و مشاور اتحادیۀ بین‌المللی حفظ محیط زیست، همچنین نمایندگان استان‌ها و مسئول تدوین پرونده و اعضای گروه همکار ایشان حضور داشتند.

در راستای نقشۀ راهی که در جریان اولین نشست پشتیبانی از تدوین پروندۀ ثبت جنگل‌‍‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ برگزار شده بود، دومین کارگاه ذی‌نفعان با هدف نهایی سازی سایت‌های انتخابی برای معرفی و نیز تعیین نحوۀ همکاری تیم ایرانی با بنیاد مایکل سوکو و همچنین ارائۀ راهکارهای نمایندۀIUCN  به منظور تدوین پرونده، برگزار شد.

در پایان روز دوم سندی حاوی توصیه‌های لازم برای تدوین پرونده تهیه شد و مورد تصویب حضار قرار گرفت.

image_printچاپ
Web Analytics