کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار، در تاریخ 25 بهمن 1395 در بوشهر برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ در بوشهر برگزار می‌شود

کارگاه آموزش برای توسعۀ پایدار توسط ادارۀکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و با همکاری بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ در بوشهر برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این کارگاه که با حضور کارشناسان، معلمان، مدیران و فعّالان حوزۀ آموزش و توسعۀ پایدار برگزار می‌شود، آشنایی با مفهوم آموزش برای توسعۀ پایدار، ارتباط بین آموزش و توسعۀ پایدار و دستورکار ملل متّحد در زمینۀ توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ است که توسط دکتر محب حسینی، مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، تدریس خواهد شد.


شرکت‌کنندگان در این کارگاه، از طریق جلسات بحث و تبادل‌نظر و کارگروهی با موضوعات مرتبط با آموزش برای توسعۀ پایدار آشنا خواهند شد که عبارتند از: نیازهای جدید بشر در هزارۀ سوم، اهمیت آموزش در زندگی معاصر، یادگیری مادام‌العمر، ضرورت هزاره سوم، برنامۀ آموزش و توسعۀ پایدار یونسکو، اهداف توسعۀ پایدار پس از ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد، و نقشه‌راه یونسکو برای اجرای برنامۀ عمل جهانی آموزش برای توسعۀ پایدار پس از ۲۰۱۵٫

 

 

 

 

 

image_printچاپ
Web Analytics