کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ژئوپارک های جهانی یونسکو، کارگاه آموزشی، کمیسیون ملی یونسکو- ایران،

کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو برگزار می شود

کارگاه آموزشی مشارکت جوانان در حفاظت از ژئوپارک های جهانی یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکو-ایران، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، سازمان منطقه آزاد قشم، ژئوپارک جهانی قشم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مرکز منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس از اول تا سوم اسفندماه سال جاری در جزیره قشم برگزار می شود.

در این کارگاه جوانانی از قشم، ارس و طبس شرکت داشته و موضوعاتی زیر به بحث و بررسی گذاشته خواهند شد:

  • اصول و مفاهیم حفاظت زمین شناختی در ژئوپارک ها
  • فرصت های شغلی برای جوانان در ژئوپارک ها
  • تنوع زیستی و توسعه پایدار در ژئوپارک ها
  • نقش جوانان در کاهش اثرات بلایای طبیعی
  • صنایع سبز، گردشگری پایدار با مشارکت جوانان در ژئوپارک ها
  • جوانان، تغییر اقلیم و میراث فرهنگی ناملموس

image_printچاپ
Web Analytics