کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کارگاه آموزشی راهنمایان تخصصی سایت های میراث جهانی برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کارگاه آموزشی راهنمایان تخصصی سایت های میراث جهانی برگزار شد

کارگاه آموزشی راهنمایان تخصصی سایت های میراث جهانی به همت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» و «دفتر منطقه ای یونسکو در تهران» در سایت جهانی بیستون کرمانشاه برگزار شد.

 

 به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در این برنامه که با حضور نماینده کمیسیون ملی یونسکو– ایران سید شهاب الدین موسوی زاده صورت گرفت، راهنمایان گردشگری با نحوه فعالیت در سایت های جهانی میراث فرهنگی آشنا شدند.

در این کارگاه، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، وتان فتوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و تنی چند از مقامات مسئول محلی به ایراد سخنرانی پرداخته و مدرس کارگاه، هوانگ از کشور ویتنام نیز درباره موضوع کارگاه، توضیحاتی را یادآوری کرد.

مدرس و سخنرانان در این جلسه با تأکید بر اهمیت توسعه پایدار، به موقعیت فرهنگ در این بخش اشاره و بر  لزوم حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کردند.

 بایستگی عنایت به کارکرد راهنمایان گردشگری نیز از دیگر مباحث مهم مطرح در این نشست بود.

در این بخش بر این موضوع تاکید شد راهنمایان با آگاهی بخشی به مردمان بومی و بازدیدکنندگان، نقش بی بدیلی در حفاظت از میراث جهانی و انتقال ارزش های آن به شهروندان دارند.

همچنین تأکید شد در عصر حاضر جز در موارد اضطراری نباید افراد بومی را از زیستن در کنار سایت های میراث جهانی محروم کرد. این اشخاص سالیان سال حافظ این آثار بوده اند و بی تردید با آموزش به موقع و به کارگیری مناسب، بهتر از هر زمانی دیگری می توانند نگاهبان میراث گذشتگان و انتقال دهنده مفاهیم والای بشری مندرج در آنها باشند.

 در مدت زمان برپایی این برنامه آموزشی، کارآموزان در کلاس های درس با ضوابط ثبت آثار جهانی، نحوه صیانت از آنها، تکنیک های آشنا ساختن گردشگران با میراث جهانی و ارتباط این آثار با مسایل مهمی از جمله شکوفایی مثبت اقتصادی، آشنا شدند.

آنان همچنین در بازدیدهای میدانی به صورت عملی آموخته ها را تمرین کردند.

 در پایان این دوره نیز از کارآموزان، آزمون عملی و نظری اخذ شد تا ضمن اخذ گواهی پایانِ دوره بتوانند با توجه به آموزش های فوق، موفق تر از گذشته رسالت فرهنگی خود را ایفا کنند.

image_printچاپ
Web Analytics