کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چهارمین کنگره بین‌المللی دانشمندان جوان در حوزۀ علوم زمین برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین کنگره بین‌المللی دانشمندان جوان در حوزۀ علوم زمین برگزار می‌شود

چهارمین کنگره بین‌المللی دانشمندان جوان در حوزۀ علوم زمین، 5 لغایت 8 شهریور 1396 در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، برگزار می‌شود.

با نظر به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های غنی علمی و وجود متخصصان پویا و اندیشمند ایرانی در عرصۀ علوم زمین، جمهوری اسلامی ایران امسال میزبان چهارمین کنگرۀ بین‌المللی دانشمندان جوان در عرصه علوم زمین است.

محورهای این کنگره عبارتند از:

1. علوم زمین برای جامعه

2. زمین‌شناسی، معادن و منابع معدنی

3. زمین‌شناسی پایه

4. زمین‌شناسی نفت

5. زمین‌شناسی پزشکی و زیست محیطی

6. تغییر اقلیم و زمین آب‌شناسی

7. بلایای طبیعی و مخاطرات زمین‌شناختی

8. کاربردهای ژئوانفورماتیک در علوم زمین

9. میراث زمین شناختی

image_printچاپ
Web Analytics