کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چهارمین نشست مقدماتی کنفرانس بین المللی زن, صلح, وایثار برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین نشست مقدماتی کنفرانس بین المللی زن, صلح, وایثار برگزار شد

سمپوزیوم صلح بین الملل، چهارمین نشست مقدماتی کنفرانس بین المللی زن, صلح, وایثار در تاریخ 96/3/1 توسط مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح و با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در سالن دهخدا این دانشکده برگزار گردید.

اين نشست در دو پانل تخصصی برگزار شد. در پانل اول دکتر موسی زاده معاون پژوهشی دانشکده، پرفسور باهر استاد دانشگاه تهران ، دكتر حسيني رئيس مجمع جهاني زنان ايثارگر دوستدار صلح، دكتر نسرين مصفا، استر كيش لاروش رئيس دفتر منطقه اي يونسكو در تهران سخنرانی نمودند سپس  در پانل دوم دکتر رحمانی عضور هیئت علمی دانشکده، دكتر مهنام مدير گروه علوم اجتماعي و انساني كميسيون ملي يونسكو- ايران سخنرانی نموده و سپس خلاصه مقالات دانشجویان دکتری این دانشکده جهت بحث و تبادل نظر ارائه گرديد و در نوبت چاپ كتاب مجموعه مقاله سمپوزيوم قرار گرفت.
علاقمندان جهت اطلاع از محتوای متون سخنرانی به لینک های ذیل مراجعه نمایند.

در پايان به شركت كنندگان گواهينامه حضور أعطا گرديد.

image_printچاپ
Web Analytics