کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چهارمین جلسه از دوره پنجم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران ، درتاریخ 23 اسفند 1395 برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین جلسه از دوره پنجم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران ، درتاریخ 23 اسفند 1395 برگزار شد

چهارمین جلسه از پنجمین دوره کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران روز دوشنبه 23 اسفند ماه در دفتر دکتر محقق داماد رئیس محترم کمیته و با حضور اعضای محترم برگزار شد.
اعضای حاضر در جلسه، دکتر محقق داماد، دکتر قره‌یاضی، دکتر لیاقتی، دکتر آخوندی، دکتر زمانی، دکتر اکرمی، دکتر حبیبی، دکتر ابراهیمی، دکتر باقری، دکتر مهنام و خانم سیفی‌پور و دکتر ابراهیمی به عنوان مهمان جلسه
در ابتدای جلسه دکتر محقق داماد رئیس کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری جلسه را اغاز و از دکتر قره یاضی درخواست نمودند که در خصوص برنامه ریزی فعالیتهای سال آینده کمیته گزارشی ارائه نمایند.
سپس دکتر قره یاضی نائب رئیس کمیته با اشاره به دستور جلسه که به شرح زیر بود، اشاره نمودند :
1.بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های اجرایی سال آینده
-کارگاه منطقه ای/بین المللی
-کارگاه ملی
2. تصویب تشکیل کارگروه های تخصصی کمیته
3.الویت بندی برنامه‌های پیشنهادی علمی و پژوهشی اعضا محترم برای قرار گرفتن در دستور کار و راهبرد میان‌مدت علمی و اجرایی کمیته ( تا پایان سال 2017)
با توجه به اینکه یونسکو بر اجرای کارگاه های آموزشی در حوزه های مختلف اخلاق تاکید دارد و به توصیه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، ما نیز برای سال آینده کمیته 2 کارگاه آموزشی منطقه ای و ملی در نظر گرفته ایم.
نشست منطقه ای با عنوان «اخلاق زیستی و ایمنی زیستی» که برای عملیاتی کردن این نشست لازم است، در خصوص کمیته علمی، شورای سیاستگذاری، حامیان مالی همکاران برگزار کننده، مکان و زمان در این جلسه و جلسات بعدی کمیته بحث و تبادل نظر انجام گرفته و به جمع بندی برسیم.
ابتدا دکتر آخوندی با تاکید بر اختلافات و عدم اجماع نظر در خصوص موضوع تراریخته ها اعلام نمود که ممکن است برگزاری چنین برنامه ای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد و هدف از برگزاری آن باید از نظر محتوا مشخص گردد.
دکتر باقری عضو کمیته IBC یونسکو گفت، نگرانی در خصوص ایمنی زیستی و محصولات تراریخته و عوارض آن کاملا احساس می شود و اگر این نشست یک نشست تماما آکادمیک باشد و به بحث و بررسی تخصصی و کارشناسانه موضوع از ابعاد مختلف بپردازد، می تواند به صورت مشورتی به دولت و سیاستگزاران مربوطه یاری رساند.
دکتر لیاقتی با بیان اینکه کشاورزی اکولوژیک پایه هایی اخلاقی و دینی دارد گفت، با نظر دکتر باقری موافقم و بهتر است همایش با این موضوع برگزار گردد و حتی می توان این نشست را با همایش کشاورزی اکولوژیک که در شهریور ماه قرار است برگزار گردد تلفیق نمود.
دکتر اکرمی با تایید نظر دیگر اعضا گفت، این یک مبحث جهانی است که سازمان جهانی کشاورزی نیز در این امر دخیل است و باید با برنامه ریزی دقیق و بدون جهت گیری و با در نظر گرفتن اخلاق انجام شود.
دکتر مهنام با اشاره به اینکه وجود همچین نشستی در منطقه عمیقا احساس می شود گفت با توجه به اینکه بحث اخلاق در دنیا هیچ متولی مشخصی ندارد بهتر است به دنبال این باشیم که با برگزاری همچین نشستی به تبادل اطلاعات در کشورهای منطقه بپردازیم، وی افزود هدف یونسکو در برگزاری نشستهای اینچنینی رسیدن به یک اجماع و لزوما ارائه قطعنامه نیست بلکه هدف تاکید بر ایجاد فضاهای هم اندیشی و مبادله اطلاعات و تقویت شبکه سازی تخصصی علمی است و اینکه جمهوری اسلامی ایران متولی برگزاری چنین نشستی باشد حائز اهمیت و ارزش خواهد بود.
در نهایت با برگزاری این همایش و کارگاه منطقه ای به طور کلی موافقت شد و قرار شد طی جلسات آینده در خصوص محتوای تخصصی آن مذاکرات و هم اندیشی میان اعضا صورت پذیرد و دکتر باقری در جلسه آینده بررسی تخصصی این موضوع را اغاز نمایند.
موضوع بعدی که مورد بحث و تبادل نظر بین اعضا قرار گرفت بحث تشکیل کارگروه های تخصصی کمیته بود و با نظر اعضا فعلا 3 کارگروه تخصصی با عناوین : کارگروه اخلاق پزشکی، کارگروه اخلاق در مهندسی ژنتیک، کارگروه آموزش اخلاق زیستی، تصویب گردید.
در پایان ضمن تبریک سال نو قرار شد در جلسه آینده در خصوص نشست ملی اخلاق در علم و فناوری در سال آینده و تشکیل یک کارگروه دیگر در کمیته بحث و تبادل نظر صورت گیرد و همچنین دکتر حبیبی از آخرین وضعیت روند علمی و اجرایی همایش بین المللی انجمن اخلاق گزارشی ارائه نمایند که جهت گیری و حمایت های مادی و معنوی و علمی کمیته نیز مشخص گردد.

image_printچاپ
Web Analytics