پیوند های مرتبط با کمیسیون ملی یونسکو

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یونسکو
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو
وبگاه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کرسی یونسکو در زمینة مدیریت، برنامه‎‌ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی(وزارت آموزش و پرورش)
سازمان استعدادهای درخشان
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
شبکه ملی مدارس ایران
مرکز آمار ایران
سازمان انرژی اتمی ایران
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پایگاه الکترونیک انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
پایگاه کمیته ملی حافظه جهانی
سازمان حفاظت محیط زیست ایران
مرکز ملی اقیانوس‌شناسی
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی
مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری
وزارت نیرو
وب سایت کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو
همایش بین‌المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

 

Web Analytics