کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پیوستن شهرهای شیراز و اراک به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیوستن شهرهای شیراز و اراک به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو

شهرهای شیراز و اراک به عضویت شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو، درآمدند.

پیرو فراخوان عضویت شهرهای شاخص در شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو، طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده توسط شهرداری‌های شهرهای شیراز و اراک با بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، فرم‌های تقاضای این دو شهر با نظارت بخش مذکور تکمیل و به موسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو ارسال شد. این موسسه پس از بررسی تقاضای این دو شهر، موافقت خود را با پیوستن آن‌ها به شبکه شهرهای یادگیرنده اعلام کرد و گواهینامه عضویت دو شهر شیراز و اراک در شبکه مذکور با امضای آرنه کارلسن، مدیر موسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو، از سوی یونسکو صادر شد.
لازم به ذکر است، متعاقب برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی شهرهای یادگیرنده در سال ۲۰۱۵ در مکزیک، یونسکو درصدد برآمد تا شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده ) UNESCO Global Network of Learning Cities) را راه‌اندازی نماید. هدف از ایجاد این شبکه، ارتقای یادگیری مادام‌العمر و افزایش سطح آگاهی شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیرنده پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشرفت فرهنگی، و توسعه پایداراست.

یادآور می‌شود قبلا دو شهر کاشان و بهبهان به شبکه مذکور پیوسته‌اند.

 

image_printچاپ
Web Analytics