کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پیام مشترک خانم اودری آزوله، مدیرکل یونسکو و خانم فامزیل اِم‌لامبو – اِن‌گوکا، مدیراجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم- 11 فوریه 2018 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام مشترک خانم اودری آزوله، مدیرکل یونسکو و خانم فامزیل اِم‌لامبو – اِن‌گوکا، مدیراجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم- 11 فوریه 2018

همان‌گونه که پیشرفت در علم و فناوری همواره عامل تعیین‌کننده‌ای در گذشته‌ انسان‌ها‌ بوده‌، آینده‌ ما را نیز رقم می‌زند. پیشرفت‌های آینده، زمانی به بهترین شکل خود درمی‌آیند که از استعدادها، خلاقیت‌ها و ایده‌های زنان در علم نیز به طور کامل بهره‌ ببرند. در این صورت است که این پیشرفت‌ها به بهترین شکل خود متجلی خواهند شد.

بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هنوز به عدالت میان زنان و مردان در علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)، دست نیافته‌اند و این بی‌عدالتی امروز یکی از عوامل مؤثر بیکاری جوامع است. براساس تخمین‌های مؤسسه‌ی آمار یونسکو، در حال حاضر زنان، کمتر از 30 درصد نیروی کار جهان را در حوزه‌ پژوهش و توسعه تشکیل می‌دهند.

پیشرفت علم و فناوری در اقتصاد کشورها تأثیر بسزایی دارد که لازمه‌ رفع بسیاری از مشکلات جهان امروز استفاده از همه‌ ظرفیت‌های استعدادی در جوامع است. یکی از ملزومات رسیدن به این هدف افزایش تعداد زنانی است که وارد رشته‌های STEM  می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای رفع بی‌عدالتی میان زنان و مردان در علم، تغییر نگرش‌ها است. لازم است نقش زنان و دختران در یادگیری و ترویج علم، اشتغال در مشاغل علمی و ورود به حوزه‌ پژوهش‌های دانشگاهی پررنگ‌تر دیده شود. نادیده گرفته شدن نقش مؤثر زنان و دختران در مشاغل مختلف و به عنوان نوآوران علمی، مانع از حضور آنان در سطوح بالای علمی جوامع در جهان شده است.

بیانیه‌ اخیر یونسکو در خصوص “نقش زنان در علم”، با هدف کشف استعدادهای آنان تدوین شده است. به منظور توانمندسازی زنان و دختران در علم و نقش مؤثر آن‌ها، یونسکو با همکاری بنیاد اورئال فعالیت‌های زیادی انجام می‌دهد که از آن جمله می‌توان به اعطای جوایز زنان در علم با هدف گرامی‌داشت دست‌آوردهای زنان و دختران اشاره کرد.

 بیانیه‌ اخیر یونسکو برای “زنان در علم” از حضور زنان و دختران در رشته‌های مرتبط باSTEM  تا تضمین امکان مشارکت‌های همه‌جانبه‌ آنان در حوزه‌های علمی و نهادهای بلندمرتبه‌ علمی حمایت می‌کند.

نهاد زنان سازمان ملل متحد و یونسکو در همکاری نزدیک با شرکای دولتی، مدنی و بخش خصوصی امکان بهره‌مندی زنان از همه‌ فرصت‌ها برای شکوفایی در رشته‌های علمی و کشفیات آینده را فراهم می‌سازد.

ترجمه:

گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران

image_printچاپ
Web Analytics