پیام خانم اودری آزولای به مناسبت روز جهانی میراث دیداری شنیداری-۲۷ اکتبر ۲۰۱۸

میراث دیداری شنیداری بخش مهمی از میراث فرهنگی ما هستند، تصاویر و صداهای ضبط شده بر روی فیلم، نوارهای صوتی و ویدئویی،گذشته ما را زنده می کنند، و رویدادها، صحنه ها و موقعیت هایی را در ذهن ما ثبت می کنند که در صورت نبود این ابزار رسانه ای، این خاطرات یا از بین می رفتند و یا به گونه ای راکد و بی جان باقی می ماندند. میراث دیداری شنیداری، منبع ارزشمند دانش و شاهدی زنده بر تنوع زبانی، فرهنگی و اجتماعی هستند.

از گذشته های دور خاطره ای به شکل میراث دیداری شنیداری باقی مانده و دانشمندان، تاریخ شناسان و شهروندان عادی برای یافتن اطلاعاتی درباره گذشته از این خاطرات استفاده می کنند. اما این میراث شکننده هستند و توسط عواملی چون منسوخ شدن تکنولوژی، رسانه های آنالوگ و عدم توجه کافی، تهدید می شوند. این میراث ممکن است در بعضی از شرایط سیاسی و اجتماعی خاص نیز مورد تهدید قرار بگیرند.

هدف یونسکو از نامگذاری ۲۷ اکتبر به عنوان روز جهانی میراث دیداری شنیداری، افزایش آگاهی عمومی نسبت به حفاظت از این میراث، حمایت از موسسات نگهدارنده این میراث و ترویج دسترسی بیشتر به آن ها است.

یونسکو همچنین دولت ها را به دیجیتالی کردن اسناد دیداری و شنیداری دعوت می کند. علاوه بر این یونسکو بسیاری از منابع دیداری و شنیداری را در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت کرده است، برای مثال فایل کنسرت های آرتا فرانکلین و لایونل همپتون در فستیوال جاز مونترو، مستندهایی که در دهه ۱۹۵۰ درباره قبیله کونگ یا Ju’hoansi در صحرای کالاهاری در نامبیا ساخته شده و کنفرانس باندونگ در اندونزی (۱۹۵۵).

امسال، این روز جهانی با همکاری شورای هماهنگی انجمن مجموعه های دیداری شنیداری و با موضوع ” داستان شما ادامه دارد”، ساخته می شود. هدف از انتخاب این موضوع این است که افراد را تشویق کنیم که مجموعه های فردی و خانوادگی خود را از انبارها بیرون آورده و لحظاتی از زندگی و خاطراتی را که به صورت فیلم یا فایل ویدئویی ثبت شده با دیگران به اشتراک گذارند و بدین ترتیب بخشی از گذشته را دوباره زنده کنند.

مجموعه های دیداری شنیداری که گاهی به فراموشی سپرده می شوند، می توانند بخشی از حافظه جمعی ما را شکل دهند و بین نسل های مختلف ارتباط برقرار کنند، هنگامی که احساسات ما به واسطه این میراث برانگیخته شود، این ارتباط بین نسلی شکل می گیرد. در واقع میراث دیداری شنیداری اشیایی بی جان نیستند، بلکه سرشار از معنی، مفهوم و احساسات نسل های پیشین هستند.

یونسکو از شما دعوت می کند که در رویدادهایی که برای این روز تدارک دیده شده شرکت کنید.