کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پیام خانم ادری آزولای، مدیرکل یونسکو به‌مناسبت روز جهانی رادیو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام خانم ادری آزولای، مدیرکل یونسکو به‌مناسبت روز جهانی رادیو

در سال 2018، یونسکو موضوع روز جهانی رادیو را به رادیو و ورزش اختصاص داده است. رادیو ابزار قدرتمندی برای انتقال شور و هیجانات رویدادهای ورزشی است. رادیو ابزاری است که می‌توان به‌وسیله آن ارزش‌هایی چون بازی جوانمردانه، برابری و کار تیمی را گسترش داد.
رادیو به ما کمک می‌کند با کلیشه‌های نژادپرستانه و جنون‌آمیز مبارزه کنیم. رادیو این امکان را فراهم می‌کند که گستره وسیعی از ورزش‌های بومی را پوشش دهیم. این رسانه همچنین فرصتی را برای پرورش تنوع و گوناگونی ایجاد می‌کند و پذیرش تفاوت‌ها به شکل‌گیری تعامل و بردباری کمک می‌کند.
در این میان، تلاش برای دستیابی به عدالت برای مردان و زنان، جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس گزارش پروژه نظارت جهانی بر رسانه، تنها 4 درصد از محتوای رسانه‌های ورزشی به زنان اختصاص دارد و تنها 12 درصد از خبرهای ورزشی توسط گویندگان زن اجرا می‌شوند. یونسکو برای پوشش بهتر ورزش زنان، برقراری عدالت برای مردان و زنان و تقویت فرصت‌ها در رسانه‌های ورزشی تلاش می‌کند، اما تحقق این اهداف، امری دشوار است.
در روز جهانی رادیو، ما باید تلاش کنیم تا رادیو را به یک رسانه پلورالیسم و مردمی تبدیل کنیم. ما باید برای پیشبرد توسعه و صلح از قدرت رادیوهای ورزشی بهره بگیریم.

image_printچاپ
Web Analytics