کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پیام خانم ادری آزولای، مدیرکل یونسکو به‌مناسبت روز جهانی رادیو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)

پیام خانم ادری آزولای، مدیرکل یونسکو به‌مناسبت روز جهانی رادیو

در سال ۲۰۱۸، یونسکو موضوع روز جهانی رادیو را به رادیو و ورزش اختصاص داده است. رادیو ابزار قدرتمندی برای انتقال شور و هیجانات رویدادهای ورزشی است. رادیو ابزاری است که می‌توان به‌وسیله آن ارزش‌هایی چون بازی جوانمردانه، برابری و کار تیمی را گسترش داد.
رادیو به ما کمک می‌کند با کلیشه‌های نژادپرستانه و جنون‌آمیز مبارزه کنیم. رادیو این امکان را فراهم می‌کند که گستره وسیعی از ورزش‌های بومی را پوشش دهیم. این رسانه همچنین فرصتی را برای پرورش تنوع و گوناگونی ایجاد می‌کند و پذیرش تفاوت‌ها به شکل‌گیری تعامل و بردباری کمک می‌کند.
در این میان، تلاش برای دستیابی به عدالت برای مردان و زنان، جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس گزارش پروژه نظارت جهانی بر رسانه، تنها ۴ درصد از محتوای رسانه‌های ورزشی به زنان اختصاص دارد و تنها ۱۲ درصد از خبرهای ورزشی توسط گویندگان زن اجرا می‌شوند. یونسکو برای پوشش بهتر ورزش زنان، برقراری عدالت برای مردان و زنان و تقویت فرصت‌ها در رسانه‌های ورزشی تلاش می‌کند، اما تحقق این اهداف، امری دشوار است.
در روز جهانی رادیو، ما باید تلاش کنیم تا رادیو را به یک رسانه پلورالیسم و مردمی تبدیل کنیم. ما باید برای پیشبرد توسعه و صلح از قدرت رادیوهای ورزشی بهره بگیریم.

Web Analytics