کمسیون ملی ایران- یوسنکو

روز بین‌المللی آموزش، پیام خانم آدره آزوله، کمیسیون ملی یونسکو- ایران

پیام خانم آدره آزوله، مدیرکل یونسکو،  به مناسبت “روز بین‌المللی آموزش”

براساس اعلام مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر گذشته، امروز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹، به عنوان روز بین‌المللی آموزش  و اولین سال آن نام‌گذاری و ثبت می‌شود. این تصمیم بسیار مهم، نشان‌دهندۀ نقش اساسی آموزش در دستورکار توسعۀ پایدار برای سالهای پیشِ رو است.

بدون آموزش فراگیر، باکیفیت، عادلانه و فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه، کشورها موفق نخواهند شد تا چرخۀ فقر را که میلیون‌ها کودک، جوان و بزرگسال را به عقب رانده  است، در هم بشکنند. ما بدون تعهد قوی سیاسی به آموزش جهانی، در زمینۀ کاهش تغییرات اقلیم و انطباق با انقلاب فناوری موفق نخواهیم شد، چه برسد به این‌که بخواهیم دختران و پسران به‌طور عادلانه  به آموزش دسترسی داشته باشند.

این روز فرصت مناسبی است تا بار دیگر بر اصول بنیادین آموزش تاکید کنیم: نخست اینکه آموزش حق هر انسان و یک کالای عمومی و یک مسئولیت همگانی است؛ دوم اینکه آموزش، قوی‌ترین نیرویی است که برای پیشرفت چشمگیر در زمینۀ سلامت، رشد اقتصادی، شکوفایی توانایی‌های بالقوه و خلاقیت مورد نیاز برای ایجاد جوامع پایدارتر و تاب‌آورتر در دست ماست، و در نهایت اینکه، ما در زمینۀ آموزش به سرعت به یک اقدام جمعی در سطح جهان نیازمند هستیم.

اهم تصاویر و نمودارها، حاکی از چالش‌های مشروحۀ زیر است: ۲۶۲ میلیون کودک و جوان تاکنون وارد مدرسه نشده‌اند؛ ۶۱۷ میلیون کودک و نوجوان، توانایی خواندن و حل ریاضیات پایه را ندارند؛ تنها کم‌تر از ۴۰ درصد از دختران در جنوب صحرای آفریقا پایۀ اول متوسطه را به پایان می‌رسانند و این درحالی است که حدود ۴ میلیون کودک و جوان مهاجر به دلیل ویران شدن زندگیشان در جریان منازعات و صدمات، از تحصیل بازمانده‌اند.
از آنجایی که جهان در مسیر دستیابی به آموزش فراگیر و باکیفیت و یادگیری مادام‌العمر برای همه قرار ندارد، ما در همکاری‌های جهانی و اقدامات جمعی نیازمند یک جوشش هستیم. چالش ما انجام فعالیت آموزشی برای یکایک افراد از طریق حمایت از فراگیرشدن و عدالت و تساوی در کلیه سطوح آموزشی است، تا هیچ‌کس در این مسیر عقب نماند.

این به معنی توجه ویژه به آموزش دختران، مهاجران، آوارگان و پناهندگان است تا از این طریق به معلمان کمک شود و آموزشی ارائه شود که بیش از پیش پاسخ‌گوی نیاز زنان و دختران است. این امر نیازمند افزایش سریع منابع داخلی و کمک‌های بین‌المللی است؛ زیرا عدم سرمایه گذاری در این زمینه موجب عمیق شدن شکاف و بی‌عدالتی آموزشی و حذف شدن افراد از چرخه آموزش خواهد شد.

یونسکو با دعوت از دولت‌ها و کلیۀ شرکای آموزشی برای انجام گرامی‌داشت روز بین‌المللی آموزش، از آن‌ها درخواست می‌کند تا آموزش را به یک اولویت اصلی بدل نمایند.

همه ما در زمینۀ آموزش سهم عمده‌ای داریم، بیاییم تا با کمک یگدیگر، وعدۀ آن را محقق کنیم.

 

مترجم: پیمانه پورهادی
کارشناس گروه آموزش

image_printچاپ
Web Analytics