پیام خانم اودری آزولای، مدیر کل یونسکو، به مناسبت روز جهانی علم برای صلح و توسعه؛ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

امسال، روز جهانی علم برای صلح و توسعه به موضوع علم: حق تمامی انسان ها اختصاص یافته است. هفتادمین سالگرد تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر فرصت مناسبی است تا بار دیگر بر حق بنیادین تمامی انسان ها برای دسترسی به علم تاکید کنیم و اقدامات انجام شده در این زمینه را بررسی کرده تا ببینیم که چه اقداماتی برای تحقق این هدف باید انجام شود.

پیشرفت های چشمگیر علم در طول چند دهه گذشته، تحولات بسیاری در زندگی بشر ایجاد کرده است. علم و کاربردهای فراوان بر تمامی ابعاد زندگ بشری تاثیرگذار است. ابتکارات علم زمینه توسعه جوامع را فراهم می آورد، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد، موجب تسهیل زندگی روزانه و همچنین دستیابی به ناممکن ها در زمینه پزشکی، حمل و نقل، ارتباطات و اشتراک گذاری دانش می شود. پیشرفت علم در جامعه عامل توسعه رشد و ثروت است.

اما از آن جایی که علم حاصل هوش و خرد انسان است و در طول قرن ها و هزاره ها انسان ها برای دستیابی به علم در حال تحقیق و بررسی بوده اند، علم به بشریت تعلق دارد و در واقع میراث مشترکی است که همه انسان ها باید از فواید آن بهره مند شوند. توصیه نامه علم و تحقیقات علمی در سال ۲۰۱۷ توسط یونسکو منتشر شد. این توصیه نامه به دولت های عضو یاد آور شد که کسانی که برای پیشرفت علم تلاش می کنند باید توجه داشته باشند که علم باید عامل توسعه پایدار باشد، آموزش محققان را تضمین کند و موجب تقویت جریان آزاد دانش و همکاری های بین المللی شود.

در این توصیه نامه به دربرگیری گروه های مختلف و اخلاقیات نیز توجه ویژه ای شده است. سیاست های عمومی باید موجب تقویت الحاق گروه های اقلیت در جامعه علمی شود. زنان در حوزه علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات حضور کمی دارند و تنها ۳۰ درصد از محققان جهان را زنان تشکیل می دهند.

اخلاقیات برای مهار پیشرفت های دیوانه وار علم ضروری است. امروزه، تحولات فناوری تعریف جدیدی از آنچه که می تواند یک انسان باشد، ارائه کرده است. انسان هوشمند با بهره گیری از عقل خود در آستانه عصر جدیدی قرار گرفته و می تواند به ظرفیت هایی دست یابد که دستیابی به آن ها تاکنون غیر قابل تصور بوده است. ما باید تضمین کنیم که چشم انداز فناوری های جدید و پیشرفت های کنونی متناسب با حقوق جهانی انسان ها باشد.