کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جنایات علیه مسلمانان میانمار محکوم است - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جنایات علیه مسلمانان میانمار محکوم است

پرهیز از خشونت و کشتار و آزارمندی نسبت به همه انسان ها و مخلوقات یکی از محوری ترین اصول هشتگانه آیین بودا است و بر همین اساس بوداییان را معمولا باروحیه صلح طلبی و خوی آرام می شناسند.
اتفاقات هولناک و شرم آور کشتار و سوزاندن مسلمانان بی پناه میانماری توسط بوداییان افراطی این کشور، نه تنها چهره این آیین با بیش از نیم میلیارد بودایی را مخدوش و منفور کرد، بلکه نشان داد که اگر تعصب و جاهلیت بر کشوری حاکم شود چه جنایت هایی که در اوراق تاریخ نگاشته نخواهد شد.
طنز تلخ تاریخ آن است که جایزه صلح نوبل به کسی داده می شود که مجوز قتل و کشتار انسان های بی گناه را با خونسردی هر چه تمام تر صادر و سپس در میان طرفدارانش با لبخندی اهریمنی دست افشانی می کند.
رفتار و کردار خانم “آنگ سان سو چی”رهبر افراطی و متعصب حزب حاکم میانمار نه تنها حفره ای عمیق از گداز ه های متعفن خشم و خشونت را در تاریخ ددمنشی دیو صفتان جبار تاریخ به یادگار نهاد، بلکه ضربه ای سهمگین به اصول و معیارهای آیین بودایی وارد ساخت.
سازمان جهانی یونسکو همواره مروج صلح، دوستی و مدارا در جهان بوده است و با هدف تقارب و اشاعه مهر و دوستی میان ملت ها، دهه کنونی را با نام دهه “تقارب فرهنگ ” نام گذاری کرده است تا از رهگذر آن خشونت و افراطی گری در جهان نفی گردد.
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، تأسف و تأثر عمیق خویش را از رفتار جاهلانه و متعصبانه بوداییان افراطی میانمار که سبب ساز بروز جنایت های اخیر بر علیه مسلمان بی پناه این کشور شده است، اعلام کرده و آن را به شدت محکوم می کند.
به امید روزی که همه ملت های جهان بر یکدیگر عشق بورزند چرا که همه عالم از یک سرچشمه الهی منشاء و مبدأ می پذیرد.

image_printچاپ

Web Analytics