پيام دبيركل كميسيون ملي يونسكو، دكتر سعدالله نصيري قيداري به مناسبت فرارسيدن نوروز

Print Friendly, PDF & Email

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
هم میهنان ارجمند، فروغ و فرخ نوروز گوارای جانتان باد.
به نمایندگی از سوی کمیسیون ملی یونسکو ایران، فرارسيدن سال نو را به شادی و شادکامی به همگان تبریک می گویم .

امید که خیزش طبیعت در ایام خجسته نوروز؛ رویش شکوفه های شادی و شکوفایی برای همه ایرانیان و جهانیان به ارمغان آورد و پیام آور صلح و دوستی در جهان باشد .

همه ساله بخت تو پیروز باد
شبان سیه بر تو چون روز باد.

سعدا.. نصیری قیداری

Web Analytics